/ 9 نظر / 20 بازدید
erfan

سلام خوبی ؟چ خبرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چیکارا میکنی؟ب مام ک سرنمیزنی شیما خانم؟؟؟؟؟

ریحانه

من عشق این گروهم.مرسیییییییییییی[ماچ]

ریحانه

وااااااااااااااا.ته مین رو باش

samar

مرسی خیییییییییییییییلی خوب بود/....

erfan

سلام خوبیدشما؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چیکارا میکنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شرمنده اگ ناراحتتون کردم قصد بدی نداشتم شرمنده

نگین

سلام عزیز دلممممممم بدو بیا تولده کیوئه نظر یادت نره

شیما

سیلیییییم چینگوووو جوونم یه آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآپ باحااااال دااارررررررم بدووووو بدووووووووو)● •̃)̮̮̃ ( ● •̃)̮̮̃ / █ \ / █ _______._______e$$$$$$$$$____ ____e$$$$e____$$$$$$$$$$$$___ ___$$$$$$$u__u$$$$$$$$$$$$___ __e$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$___ __$$$$$$$$$__$$$$$$ .$$$$$___ __$$$$$$$$”__$$$$$. $$$$$____ __$$$ .$$$____$$$$$$$$$$”____ __$$$. $$_____$$$$$$$$$______ ___$$$$*_______*$$$$*”_______ _$___________________________ _$e__________________________ _”$$______________________e$_ __”$$u_________________.e$$__ ___”$$$e.___________.e$$$*___ _____*$$$$$eeeeee$$$$$$$”____ _______”$$$$$$$$$$$$$*_______ ___________”"***”"”__________ ˚. ★ ˛ ˚ * ✰ * ★ ✰ ★ ˚. ★ ˛ ˚ * ✰

شیما

آپــــــــــــــــم جیجــــــــــــــــــر[گل]

آرزو

خدايا ! يا خيلي بزن جلو يا يکم برگردون عقب...! اينجاي زندگيم خيلي غمگين و دردناکه...